• Dự án 1MW điện mặt trời áp mái nhà xưởng

Dự án 1MW điện mặt trời áp mái nhà xưởng tại tỉnh Đồng Nai

  • Dự án điện mặt trời áp mái 1MW

GOLD SOLAR sử dụng 8 Inverter Huawei SUN2000-110KTL-M0  110KW + Smart Dongle 4G

Liên Hệ Chúng Tôi Ngay Hôm Nay